De oorzaak
De oorzaak van een losse stuclaag is in veel gevallen optrekkend vocht dat via de poreuze muur omhoog komt, een doorslaande muur of een gebrek aan ventilatie. Een gebrek aan ventilatie is meestal de oorzaak van loslatend stucwerk in de badkamer.
Als er stucwerk los laat langs de buitengevel van het huis (dit gebeurt vaak bij oudere huizen) dan is er vaak sprake van opstijgend vocht. De oorzaak is dat er geen waterkering is tussen de fundering en muren. Daardoor kan vocht uit de grond optrekken in het baksteen. Met het optrekkende vocht worden ook zouten mee omhoog gevoerd. Als het vocht uit de muur verdampt, blijven de zouten achter. De zouten kunnen uitkristalliseren op het grensvlak tussen baksteen en stuclaag, en drukken uiteindelijk het stucwerk van de muur af waardoor het los gaat zitten.

Wat nu?
Een vochtige muur herstellen is niet zinvol: de nieuwe stuclaag zal niet hechten en niet goed drogen, het probleem zal zich ook snel weer herhalen. Als de stuclaag verder nog goed vast zit, kun je het beschadigde pleisterwerk herstellen met een geschikt gipsproduct voor reparatie. Opnieuw stukadoren van grote oppervlakken is voor de doe-het-zelf vaak een ongeschikte klus.
Het slopen van het stucwerk is alleen aan te raden als dit niet meer te herstellen valt en los zit. Denk hierbij aan flinke scheuren en holle plekken op uw muren en plafonds. Bij de meeste woningen zit de kalk of stuclaag al meer dan 30 tot 40 jaar op de wanden en de plafonds. Door met de jaren laag op laag te laten stuken over bakstenen zijn zowel de wanden als de plafonds niet meer om aan te zien en zullen de oude stuclagen verwijderd moeten worden. De stuclaag verwijderen doe je door afkappen. Dat geeft onwijs veel rotzooi en stof.
Voor het verwijderen van stucwerk met een machine kun je gebruikmaken va een elektrische beitel. Voordat je met deze machines aan de slag gaat is het belangrijk om te weten wat de ondergrond is. Als er gestukt op de gipsplaat dan ken je het beter niet machinaal verwijderen. Gips is zo zacht dat je tijdens het afbikken gelijk door de gipsplaat heen gaat. Machinaal kan alleen als de ondergrond hard is zoals beton of baksteen, dan kan het wel machinaal verwijderd worden. Neem beitels mee van verschillende breedtes, van klein tot groot. In sommige gevallen zal je met een smalle beitel willen werken en als het er makkelijk vanaf gaat kan je een rede beitel gebruiken. Het is ook zoeken wat voor jou goed werkt, want het is best zwaar werk wat je beter door een professioneel kan laten uitvoeren.